Temp luft:28.9
Temp sjön:31.3
Temp lagunen:31.4
Luftfukt:34.6
Vi var där mellan 11:00-21:30 vad mer finns att säga.